Konfidencialitātes politika.

  • Lietotājavietnesizmantošananozīmē šīsPrivātumapolitikasunLietotājapersonasdatuapstrādesnoteikumupieņemšanu.
  • Šī privātumapolitikanosakaVietnesadministrācijaspienākumusneizpaustunnodrošinātpersonasdatukonfidencialitātesaizsardzību, koLietotājssniedz, janepieciešams.
  • Izmantojotvietni, automātiskitiekapkopotivairākitehniskiedati, tostarpIPadrese, mazifaili, pārlūkavēstureutt. Jūsvaratkonfigurētpārlūkprogrammutā, laitajā netiktusaglabātimazifaili.
  • LietotājapersonasdatusvarnodotLatvijasRepublikaspilnvarotajāmvalstsiestādēmtikaiuzLatvijaslikumdošanā noteiktajiempamatiemunveidā.
  • Lietotājspiekrīt, kaVietnesadministrācijaiirtiesībaspārsūtītpersonasdatustrešajāmpersonām, jo ​​īpašikurjerdienestiem, pastaorganizācijām, telekomunikācijuoperatoriemtikaipasūtījumaizpildesnolūkā.
  • Lietotājspiekrīt, kaVietnesadministrācijaiirtiesībaspārsūtītanonīmusdatustrešajāmpersonām, laipiedāvātujumspiemērotusaturuunreklāmu. Piemēram, Google Analytics.
  • Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

Jaunā privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota vietnē