— Dokumentu noformēšana

Dokumentu noformēšana

Lai samazinātu jūsu līdzdalību kravu pārvadājumu procesā, mēs uzņemamies noformēt visu nepieciešamo dokumentāciju, muitas procedūras un citas formalitātes.
— Kādi dokumenti ir nepieciešami?
— Transporta dokumenti
Konosaments ir jūras transporta dokuments, kas apliecina, ka krava ir pieņemta pārvadāšanai un dod tās īpašniekam tiesības rīkoties ar preci.
Transporta pavadzīme — dokuments, kas apliecina pārvadājuma līguma esamību starp kravas nosūtītāju un pārvadātāju vai tā pārstāvi, kā arī ar pārvadājumu saistīto risku pāriešanu no pārdevēja pircējam caur pārvadātāju.
— Kravu
konsolidācija

Kravu konsolidācija

Mazam un vidējam biznesam kravu konsolidācija ir galvenais veids, kā samazināt transporta izmaksas. Salikta krava ļauj vairākas reizes samazināt izmaksas iekšzemes vai starptautiskiem pārvadājumiem.
— Konsolidētās kravas transportēšanas īpatnības
— Kravu
ekspedīcija
— Kravu imports uz Krieviju un NVS valstīm
— Apdrošināšana