— Aviopārvadājumi
“Star Trade” ir transporta un loģistikas uzņēmums, kas piedāvā kravu aviopārvadājumus uz jebkuru pasaules valsti.

Kad ir nepieciešama kravu pārvadāšana ar lidmašīnu

 • Transkontinentālie kravu pārvadājumi
 • Steidzami kravu pārvadājumi
 • Kravu piegāde grūti pieejamās un izolētās teritorijās
 • Specifisku vai īpaši vērtīgu kravu pārvadājumi, piemēram, dzīvnieku vai jutīgu iekārtu.

Kravas, kas paredzētas piegādei ar lidmašīnu

 • Smagas
 • Ātri bojājošās
 • Ar īpašiem piegādes nosacījumiem
 • Negabarīta un bīstamās
— Dzelzceļa kravu pārvadājumi
Dzelzceļa pārvadājumi ir viens no ērtākajiem un ekonomiskākajiem kravas pārvadājumu veidiem.

Konteineru dažādība dzelzceļa pārvadājumos ļauj pārvadāt gandrīz jebkuru produktu — no uzliesmojoša šķidruma līdz eksotiskiem dzīvniekiem.

Преимущества

 • Augsta caurlaidības spēja
 • Pārvadājumi nav atkarīgi no gada vai dienas laika un klimatiskajiem apstākļiem.
 • Augsta pārvadājumu regularitāte
 • Salīdzinoši zemas izmaksas, jo īpaši attiecībā uz kravu pārvadājumiem lielos attālumos
 • Ātra kravu piegāde attālumā, kas pārsniedz 1500 km
— Jūras pārvadājumi
Bīstamo, trauslo un ātri bojājošos kravu pārvadājumi. Ietarotu kravu un beramkravu pārvadājumi.

Priekšrocības

 • Zema pārvadājumu pašizmaksa
 • Droši — ar minimālu preču zādzību, bojājumu vai zudumu risku
 • Nav ierobežojumu preču veidiem — var pārvadāt bīstamas, trauslas, smagas vai lielgabarīta kravas
— Autopārvadājumi
Mēs organizējam jebkādu kravu veidu pārvadāšanu, kā arī ievērojam nepieciešamos transportēšanas nosacījumus. Piemēram, kombinētas kravas piegādes laikā ir nepieciešams īpašs uzglabāšanas temperatūras režīms. Ar sauszemes transportu jūs varat importēt vai eksportēt bīstamas kravas vai nestandarta kravas jebkurā attālumā.